Σωματεία Μέλη ΟΕΒΕΣ Έβρου

Μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα εξής πρωτοβάθμια σωματεία της ΠΕ Έβρου:

1) Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Ορεστιάδας και Περιφέρειας
2) Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Διδυμοτείχου και Περιφέρειας
3) Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας
4) Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Φερών
5) Συντεχνία Αρτοποιών
6) Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων
7) Συντεχνία Κουρέων-Κομμωτών
8) Σωματείο Αδειούχων Θερμοϋδραυλικών
9) Σωματείο Ανθοπωλών
10) Σωματείο Επαγγελματιών Εστιατορίων Καφέ – Μπαρ Αλεξανδρούπολης

Τα δέκα ανωτέρω σωματεία έχουν εγγεγραμμένους πάνω από δύο χιλιάδες (2000) μέλη.