• Αρχική
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της ΟΕΒΕΣ Έβρου απαρτίζετε από 7 μέλη και η θητεία του είναι 3ετής. Στο παρόν διοικητικό συμβούλιο το οποίο συστάθηκε σε σώμα στις 11.01.2015 συμμετέχουν οι εξής:

 1. Μπέλλας Αθανάσιος, Πρόεδρος ΔΣ, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου
 2. Αλεξούδης Πολυχρόνης, Αντιπρόεδρος ΔΣ, εκπρόσωπος της Συντεχνίας Αρτοποιών Ν. Έβρου
 3. Ηλιάδης Χρήστος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Φερών
 4. Χατζάκης Τριαντάφυλλος, Ταμίας ΔΣ, εκπρόσωπος της Συντεχνίας Κουρέων-Κομμωτών Αλεξανδρούπολης
 5. Μαυρόπουλος Παντελής, Μέλος ΔΣ, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Έβρου
 6. Κεβρεκίδης Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΣ, εκπρόσωπος της Συντεχνίας Αρτοποιών Ν. Έβρου
 7. Διαμαντίδης Ηλίας, Μέλος ΔΣ, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Φερών

Μέλη του ΔΣ της ΟΕΒΕΣ Έβρου συμμετέχουν επίσης και στα διοικητικά συμβούλια τριτοβάθμιων οργάνων, ως εξής:

 1. Μπέλλας Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος Ε’ Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ, Μέλος ΔΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ& ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
 2. Αλεξούδης Πολυχρόνης, Σύμβουλος ΔΣ Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας
 3. Χατζάκης Τριαντάφυλλος, Αντιπρόεδρος Α’ ΔΣ Κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας (ΚΟΚΚΚΕ)
 4. Κεβρεκίδης Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας