Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων στην UEAPME

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων στην UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) - Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Ασημακόπουλου ως Αντιπροέδρου στην UEAPME.

Εκτενής συζήτηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως τώρα ως προς τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις ΜMΕ, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Στις εκλογές που ακολούθησαν, εξελέγη ομόφωνα για δεύτερη διετή θητεία ως Πρόεδρος της UEAPME η κα. Ulrike Rabmer-Koller, ενώ για τρίτη συνεχόμενη θητεία επελέγη στη θέση Αντιπροέδρου της UEAPME ο πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δ. Ασημακόπουλος και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης.

Κατά την ομιλία παραλαβής, η κα Rabmer-Koller δήλωσε ότι η UEAPME ως «Φωνή των ΜMΕ στην Ευρώπη» θα έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες πολιτικής: βελτίωση της νομοθεσίας, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, έλλειψη δεξιοτήτων, και μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η UEAPME θα συνεχίσει να ζητά ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις ΜMΕ, τις παραδοσιακές και όσες εφαρμόζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, και ένα νομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η UEAPME στο μέλλον θα επιδιώξει «η επόμενη γενιά των Ευρωπαϊκών Ταμείων να δώσει προτεραιότητα στα χρηματοδοτικά εργαλεία, δίνοντας ως εκ τούτου τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επενδύσουν και να καινοτομήσουν», όπως ανέφερε η Πρόεδρός της, κα Rabmer-Koller.
*Η UEAPME είναι η εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαϊκών βιοτεχνικών, εμπορικών και ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε επίπεδο Ε.Ε.. Συνιστά τον έναν από τους τέσσερις αναγνωρισμένους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους (ETUC, UEAPME, Businesseurope, CEEP), και ενεργεί εξ ονόματος των μελών της στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και τις συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχει 64 οργανώσεις μέλη, εκπροσωπώντας περίπου 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις με 55 εκατομμύρια εργαζομένους.

 

 

brussels