• Αρχική
  • ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ
  • Σεμινάρια ενδυνάμωσης και αναβάθμισης των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών

Σεμινάρια ενδυνάμωσης και αναβάθμισης των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών

 isotita

 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων  Έβρου, σε συνεργασία με το Γραφείο Ισότητας IME ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε τρία (3) σεμινάρια με τίτλο «Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους».

Στόχος της σειράς Σεμιναρίων / Εργαστήριων (work – shops), ήταν να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στην ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η διάρκεια του κάθε Σεμιναρίου ήταν 10 ώρες και θα πραγματοποιήθηκαν

  • Στην Αλεξανδρούπολη Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 16:00 έως 21:00)και Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 10:00 έως 15:00).
  • Στην Ορεστιάδα Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 16:00 έως 21:00)και Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 10:00 έως 15:00).
  • Στο Σουφλί Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 (ώρες 16:00 έως 21:00)και Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 (ώρες 10:00 έως 15:00).

Τα θεματικά αντικείμενα που καλύφθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
  3. Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
  4. Γυναίκες και Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
  5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών

Η συγκεκριμένη σειρά Σεμιναρίων απευθύνονταν ως επί το πλείστον σε γυναίκες - μέλη συνδικαλιστικών οργάνων, των κλάδων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες  των συγκεκριμένων κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

24.11.2014