Πρόγραμμα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

 

texnikos

 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου διοργάνωσε προγράμματα κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β΄ και Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, στην Ορεστιάδα, το Σουφλί, το Διδυμότειχο και τις Φέρες.

Η κατάρτιση για τη Β΄ κατηγορία είχε διάρκεια τριάντα πέντε (35) ώρες και υλοποιήθηκε σε επτά (7) πεντάωρα, ενώ για τη Γ΄ κατηγορία είχε διάρκεια δέκα (10) ώρες και υλοποιήθηκε σε δύο (2) πεντάωρα (δύο απογεύματα).

22/11/2016