Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων Επίπεδο 1

 

healthy cooking sml

20 Μαίου 2013

 

Το Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

H ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

H ΟΕΒΕΣ Έβρου

 

Υλοποίησαν σεμινάριο με  Τίτλο: «Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων Επίπεδο 1» στην Ορεστιάδα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Με τη νέα υγειονομική διάταξη η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητη προκειμένου οι επιχειρήσεις να λάβουν την άδεια λειτουργίας.