ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΜΒΟΣ - ΤοπΣΑ

rombos log 

 

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

«ΡΟΜΒΟΣ»

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ

 

EQUALITY - SOLIDARITY  – EMPLOYMENT - SOCIABILITY.  COMPLETE  DRAWING OF SUPPORT OF NEW FARMERS AND UNEMPLOYED PERSONS  IN THE MUNICIPALITY OF EVROS

ΕΤΑΙΡΟΙ

 • Συντονιστής Φορέας: ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ
 • Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης
 • Εταίρος 2: Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
 • Εταίρος 3: Επιμελητήριο  Έβρου
 • Εταίρος 4: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Έβρου
 • Εταίρος 5: Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ ΑΕ
 • Εταίρος 6: Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Φερρών
 • Εταίρος 7: Γ. ΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ «SO-RE
 • Εταίρος 8: Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου

Η  Παρέμβαση αποβλέπει  και στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας των 100 συνολικά  ανέργων ατόμων και αγροτών.

Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον Νομό Έβρου,  παρέχει στους συμμετέχοντες τόσο βασικές γνώσεις,  όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες καθώς και την ευκαιρία να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον μέσω της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.

 

Περιοχή παρέμβασης Νομός  Έβρου.

 

Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

 1. ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Αντικείμενο Παραγωγής (προϊόν ή υπηρεσία) της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ειδικού σκοπού.
 1. ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • Διασύνδεση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται με τους κύριους τοπικούς - εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
 • Διοργάνωσης Εργαστηρίων (workshops) και ημερών καριέρας για ανέργους.
 • Διασύνδεση με εκθεσιακά Κέντρα, εμπορικά δίκτυα, γεωπονικά και επιχειρηματικά forum σε Ελλάδα, γειτονικές χώρες και χώρες που έχουν αναπτύξει θετική εμπειρία στις δράσεις που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι.

 

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • Σχεδιασμός, παραγωγή, τοποθέτηση και διανομή του έντυπου υλικού δημοσιοποίησης του έργου
 • Εγκατάσταση σημείων διαπροσωπικής πληροφόρησης (infokiosks) με εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλα σχεδιασμένες κατασκευές οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα υπαίθριας προβολής του έργου.
 • Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και επικοινωνιακή αξιοποίησή της.
 • Αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», «Tweeter» και τεχνικών άμεσης επικοινωνίας τύπου RSS με τοπική γεωγραφική εστίαση των χρηστών τους
 • Ιστοσελίδα του έργου ή Διαδικτυακή πύλη (portal) του έργου με ανάπτυξη εφαρμογών αμφίδρομης επικοινωνίας
 • Ραδιοφωνική καμπάνια
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου (press conference) και Ημερίδας ευαισθητοποίησης.
 • Κεντρική Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου στην τοπική κοινωνία, Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
 1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 • Ανάπτυξη γνώσεων και Δεξιοτήτων για την αναδιάρθρωση της Αγροτικής Παραγωγής στην περιοχή του Νομού Έβρου
 • Ανάπτυξη γνώσεων και Δεξιοτήτων για την αναδιάρθρωση της Αγροτικής Παραγωγής στην περιοχή του Νομού Έβρου
 • Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ίδρυσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
 • Βελτίωση προσόντων και ανάπτυξη δεξιοτήτων  προσωπικού πρίν την πρόσληψη σε Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Τεχνικές ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, συντήρησης πρασίνου κλπ
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Επιλογή υποψηφίων ωφελουμένων– Διάγνωση αναγκών και υποστήριξη των επιλεχθέντων
 • Επιλογή υποψηφίων ωφελουμένων– Διάγνωση αναγκών και υποστήριξη των επιλεχθέντων
 • Υποστήριξη και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα: νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και Mentoring των ιδρυθέντων επιχειρήσεων ή των επεκτάσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

374.308,00 ευρώ.

 

 

anthropino dynamiko